Čansonfest 2008 – ČAnsonfest Kastav

Duško Jeličić i grupa Bonaca: CEVUL OD PORTA
Duško Jeličić / Duško Jeličić / Duško Jeličić

Mario Batifiacca: KADI STE SAD PRIJATELI
Sanjin Mandičić / Zdravka Žeželić – Alić / Sanjin Mandičić

Bruno Krajcar: DRAGI KAMEN
Bruno Krajcar / Mate Balota / Bruno Krajcar

Robert Manestar: RAZUMEN
Mauro Staraj / Mauro Staraj / Mauro Staraj

Vivien Galletta: SPOŽA
Sanjin Mandičić / Zdravka Žeželić – Alić / Vladimir Babin

Daniel Načinović: VA OPATIJE / IN ABBAZIA
Daniel Načinović / Daniel Načinović / David Trkulja

Olivera Baljak: DA BIN BILA
Zoran Trubić / Zoran Trubić / Aleksandar Valenčić

Lea Kumić: LETERA
Stjepo Martinović / Lea Domjan i Lea Kumić / Robert Grubišić

Bogdan Božinović: DOMIŠLJANJI NA PREMANTURU
Bogdan Božinović / Bogdan Božinović / Bogdan Božinović

Grupa Kolaž: STANETU
Igor Lesica / Senka Laginja / Igor Lesica

Ivan Rubeša: FIĆO
Alfred Šaina / Alfred Šaina / Igor Lesica

Ksenija Sobotinčić Štropin i Filip Štorpin: MOJE SVITLO
Filip Štropin / Ksenija Sobotinčić Štropin / Raoul Banov i Zoran Saulig

Vesna Nežić-Ružić: MOLITVA
Vesna Nežić-Ružić / Ljubica Bestulić-Stanković / Alen Vitasović

Ruby Kolić: ZLELO SE MORE
Alan Crnković / Alan Crnković / Damir Mičetić

Grupa Pešekani: LULA LETINA
Andrej Rogić / Antonija Matić / Olja Dešić

Darko Đekić: KAMIK HALUBAJSKI
Marin Tuhtan / Tatjana Udović / Marin Tuhtan

Ivana Marčelja: SLIKA S TAKUJINA
Robert Grubišić / Senka Laginja / Robert Grubišić

Boris Petrov: GRADIĆU MOJ LEPI
Boris Petrov / Rikard Katalenić Jeretov / Josip Cvitanović

Nagrada za najbolji tekst:
Ljubica Bestulić Stanković, skladba MOLITVA

Nagrada za najbolju skladbu - ČAnsonu:
Bruno Krajcar, skladba DRAGI KAMEN

Nagrada za najbolju interpretaciju:
Daniel Načinović, skladba VA OPATIJE / IN ABBAZIA

Nagrada publike:
Daniel Načinović, skladba VA OPATIJE / IN ABBAZIA

Cansonfest2008 sponzori