Čansonfest 2015 – ČAnsonfest Kastav

Mario Lipovšek Battifiaca: NEKOREKTNA KANTATA ZA GLAS I ORKESTAR U F – DURU
Robert Grubišić / Mario Lipovšek Battifiaca / Robert Grubišić

Daniel Načinović: ĆIĆARIJA
Daniel Načinović / Daniel Načinović / David Trkulja

Hrvoje Hegedušić: SAMO MORE NAŠU TAJNU ZNA
Hrvoje Hegedušić / Ljerka Šemeš / Hrvoje Hegedušić

Milka Čakarun Lenac: SPAMETIŠ SE TI
Robert Pilepić / Marina Cetina / Aleksandar Valenčić

Davor Grgurić i Duško Jeličić: ČA SU SUZI
Robert Funčić / Davor Grgurić / Robert Funčić

Igor Brešan: TI SI JEDAN, LEPI MOJ
Igor Brešan / Igor Brešan, prepjev na čakavski Branko Kukurin / Remi Kazinoti

Vesna Nežić – Ružić: MOJA SRIĆA
Daniel Načinović / Daniel Načinović / David Trkulja

Yamas: SAMA
Tajana Dukić / Tajana Dukić / Ivan Pešut

Branko Fućak: ONO ČA SI, VAVIK BUDI
Sanjin Mandičić / Zdravka Žeželić – Alić / Aleksandar Valenčić

Damir Kedžo: PETJAR
Robert Grubišić / Senka Laginja / Robert Grubišić

Vivien Galletta: TANCA SE ŽIVOT CELI
Smiljan Kirinčić / Smiljan Kirinčić / Smiljan Kirinčić

Joso Butorac: JA ĆU TI OPET OPROSTIT
Rapotec Duško Ute / Robert Pilepić / Robert Grubišić

Branko Barbir: KI IMA KUMA, IDE KOLACIĆI
Branko Barbir / Branko Barbir / Robert Grubišić

Nevia Rigutto i Francesco Squarcia: KAMO J’ ŠLO
Francesco Squarcia / Mirjana Bobuš i Francesco Squarcia / Aleksandar Valenčić

Lado Bartoniček: OSTAJEN BREZ TEBE
Lado Bartoniček / Lado Bartoniček / Lado Bartoniček

Šćike (Istrian etno – folk music band): ROŽICA
Ratko Barać / narodni / Ratko Barać i Tonči Horvat

Dino Antonić: ZALULAJ BARKU
Dino Antonić / Cvetana Linić / Dino Ivelja

Lucija Rajnović: STARA KUĆA
Robert Grubišić / Senka Laginja / Robert Grubišić

Neven Barac: KRUH ZI SEDAN KOR
Neven Barac / Neven Barac / Robert Grubišić

Danilo Čekada: STARI ASI
Igor Lesica / Alfred Šaina / Igor Lesica

Nagrada za najbolji tekst:
Davor Grgurić i Duško Jeličić, skladba ČA SU SUZI

Nagrada za najbolju ČAnsonu:
Igor Brešan, skladba TI SI JEDAN, LEPI MOJ

Nagrada za najbolju interpretaciju:
Damir Kedžo, skladba PETJAR

Nagrada publike:
Mario Lipovšek Battifiaca, skladba NEKOREKTNA KANTATA ZA GLAS I ORKESTAR U F-DURU

Cansonfest2015 sponzori