ČAnsonfest 2017. – natječaj – ČAnsonfest Kastav

ČAnsonfest 2017. – natječaj

image

Udruga Kanat – Kastav
objavljuje

NATJEČAJ

ZA SKLADBE KOJE ĆE BITI IZVEDENE NA 13. FESTIVALU ČAKAVSKE ŠANSONE ČANSONFEST – KASTAV 2017.

Uvjeti Natječaja:

 1. Skladbe upućene na Natječaj moraju biti pisane u duhu i u obliku karakterističnom za šansonu: strofna ili prokomponirana pjesma slobodnog glazbenog oblika uz korištenje sredstava i postupaka karakterističnih za glazbeni stil šansone, pri čemu je glazba u službi stihova.
 2. Stihovi moraju biti pisani na čakavskom dijalektu Sjeverno–jadranskog primorja ili Istre.
 3. Autor glazbe dužan je voditi računa o kvaliteti stihova te da njihovo uglazbljivanje, kao i izvođenje bude u skladu s ispravnim izgovorom i akcentima navedenih dijalekata, budući se glazba i stihovi šansone ocjenjuju kao jedinstveno djelo.
 4. Autor je dužan dostaviti Organizatoru:
  • naziv skladbe
  • ime i prezime autora glazbe i stihova s točnim adresama
  • primjerak stihova skladbe
  • primjerak notnog zapisa melodijske linije za glas s naznačenim harmonijama i upisanim stihovima
  • ogledni radni snimak skladbe u elektronskom obliku, ili na CD-u, ili na kaseti po mogućnosti u obliku kakvom se zamišlja za izvođenje
 5. Skladbe koje Izborna komisija odabere, bit će izvedene na 13. Festivalu čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2017., a obavijest o uvrštenju skladbi u program Festivala bit će objavljena natjecateljima najkasnije do 15. lipnja 2017. godine.
 6. Udruga Kanat – Kastav kao organizator 13. Festivala čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2017. dodijelit će četiri novčane nagrade za najbolje skladbe i to u kategorijama: Nagrada za najbolji tekst – 2.000 kn, Nagrada za najbolju skladbu, ČAnsonu – 2.000 kn, Nagrada za najbolju interpretaciju – 2.000 kn i Nagrada publike – 2.000 kn.
 7. Natječaj je otvoren do 28. travnja 2017. godine, a radovi se dostavljaju  preporučenom pošiljkom na adresu: Udruga Kanat – Kastav, Školska 8, 51215 Kastav s naznakom: 13. Festival čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2017. ili elektronskom poštom na e-mail adresu info@cansonfest.com .
 8. Autori jamče originalnost prijavljenih djela te da ista nisu ranije izvedena ni objavljena. U slučaju sudskog spora po ovom pitanju svu odgovornost snosi autor. Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja prijavljenih skladbi, kao ni javnog izvođenja prije održavanja festivala.
 9. Autori odabranih skladbi dužni su prihvatiti sugestije u glazbi i stihovima, ako Organizator iz umjetničkih i programskih razloga to bude zahtijevao.
 10. Autori odabranih skladbi obvezuju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja rezultata Natječaja potpisati s Organizatorom  nakladnički  ugovor. U slučaju da autor u navedenom roku ne vrati predmetni ugovor potpisan ili ga vrati nepotpisanog slijedi diskvalifikacija skladbe.
 11. Slanjem radova na Natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete i prenose pravo na Organizatora da odabrane skladbe objavi, tiska u notnom izdanju, prvi put javno izvede, snimi na nosačima zvuka i slike, prenosi putem radija i televizije te da ta  prava prenese na treća lica. Sva ostala prava autor pridržava za sebe.
 12. 13. Festival čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2017. održat će se na Crekvini u Kastvu, 25. kolovoza 2017. godine na zatvaranju 26. Kastafskega kulturnega leta.