Otvorenje likovne izložbe Produhovljeni realizam – ČAnsonfest Kastav

Otvorenje likovne izložbe Produhovljeni realizam

image

Plakat-IzlozbaU okviru ČAnsonfesta u kastafskoj galeriji Trojica u crkvici Sv. Trojice na trgu Lokvina u srijedu, 26. kolovoza, otvorena je likovna izložba Produhovljeni realizam galerije Brešan iz Splita.

Na izložbi se mogu vidjeti radovi trinaest hrvatskih likovnih umjetnika: Loara Blaževid, Ana Boškovid Freünd, Sebastijan Dračid, Jadranka Fatur, Vlado Jakelid, Ratko Janjid Jobo, Sanja Jureško, Daria Lepkova, Dijana Lukid, Zdravko Milid, Marijana Muljevid, Stjepan Šandrk i Ivica Vlašid.

Izložba ostaje otvorena do 28. kolovoza.

Fotografije: Branko Kukurin